Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 719982
Số người đang xem: 521
Thông báo

Thông báo số 3418/TB-SCT ngày 28/7/2021 của Sở Công Thương về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tếp tại Bộ phận Một cửa Sở Công thương Hà Nội

28/07/2021

Ngày 28/7/2021 Sở Công Thương ban hành thông báo số 3418/TB-SCT về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tếp tại Bộ phận Một cửa Sở Công thương Hà Nội


Mời Doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công nghiệp chế tạo tỉnh Toyama Nhật Bản

15/06/2021

Hội chợ công nghiệp chế tạo tỉnh Toyama Nhật Bản tổ chức từ ngày 28/10-30/10/2021 tại tỉnh Toyama Nhật Bản là sự kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản và nước ngoài kết nôi hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo


Thông báo số 1171/TB-HĐTT ngày 05/05/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 UBND Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch COVID-19

12/05/2021

Ngày 05/05/2021 Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 UBND Thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch COVID-19


Thông báo số 1775/TB-SCT ngày 27/4/2021 của Sở Công thương Hà Nội về việc Kết quả thi trắc nhiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020

27/04/2021

Ngày 27/4/2021 Sở Công thương Hà Nội ban hành thông báo số 1775/TB-SCT về việc Kết quả thi trắc nhiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020


Thông báo số 1529/TB-SCT ngày 12/04/2021 của Sở Công thương Hà Nội về việc Ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

12/04/2021

Ngày 12/04/2021 Sở Công thương Hà Nội ban hành thông báo số 1529/TB-SCT về việc Ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020


Thông báo số 1334/TB-SCT ngày 01/04/2021 của Sở Công thương về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

01/04/2021

Ngày 01/04/2021 Sở Công thương ban hành thông báo số 1334/TB-SCT về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020


Thông báo số 31/TB-HĐXT ngày 25/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội về việc kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển

25/03/2021

Ngày 25/03/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội ban hành thông báo số 31/TB-HĐXT về việc kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển


Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 18/03/2021 của Sở Công Thương Hà Nội về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Hà Nội năm 2020

18/03/2021

Ngày 18/03/2021 Sở Công Thương Hà Nội ban hành quyết định số 74/QĐ-SCT về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Hà Nội năm 2020


Thông báo mời DN tham gia Chương trình xúc tiến thương mại Cục XTTM

10/03/2021

Sở Công thương thông báo và mời DN tham gia chương trình Xúc tiến thương mại của Cục XTTM Bộ Công Thương


Thông báo số 24/TB-HĐXT ngày 10/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội về việc số báo danh, ca thi, phòng thi, thời gian thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Hà Nội năm 2020

10/03/2021

Ngày 10/03/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội ban hành thông báo số 24/TB-HĐXT về việc số báo danh, ca thi, phòng thi, thời gian thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Hà Nội năm 2020


Thông báo số 18/TB-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội về việc thay đổi thời gian tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020

08/03/2021

Ngày 08/03/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội ban hành thông báo số 18/TB-HĐXT về việc thay đổi thời gian tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020


Quyết định số 19/QĐ-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung tài liệu ôn tập thi phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyến viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương năm 2020

08/03/2021

Ngày 08/03/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội ban hành quyết định số 19/QĐ-HĐXT về việc điều chỉnh nội dung tài liệu ôn tập thi phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyến viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương năm 2020


Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 05/03/2021 của Sở Công thương về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020

05/03/2021

Ngày 05/03/2021 Sở Công thương ban hành quyết định số 64/QĐ-SCT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020


Thông báo số 16/TB-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020

05/03/2021

Ngày 05/03/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội ban hành thông báo số 16/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội năm 2020


Quyết định số 17/QĐ-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội về việc phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập thi phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyến viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương năm 2020

05/03/2021

Ngày 05/03/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Công thương Hà Nội ban hành quyết định số 17/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập thi phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyến viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương năm 2020


12345678910...>>
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 3418/TB-SCT ngày 28/7/2021 của Sở ...
Mời Doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công nghiệp chế ...
Thông báo số 1171/TB-HĐTT ngày 05/05/2021 của Hội ...
Thông báo số 1775/TB-SCT ngày 27/4/2021 của Sở ...
Thông báo số 1529/TB-SCT ngày 12/04/2021 của Sở ...
Thông báo số 1334/TB-SCT ngày 01/04/2021 của Sở ...
Thông báo số 31/TB-HĐXT ngày 25/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 18/03/2021 của Sở ...
Thông báo số 24/TB-HĐXT ngày 10/03/2021 của Hội ...
Thông báo mời DN tham gia Chương trình xúc tiến ...
Quyết định số 19/QĐ-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội ...
Thông báo số 18/TB-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 17/QĐ-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội ...
Thông báo số 16/TB-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 05/03/2021 của Sở ...
Thông báo số 694/TB-SCT ngày 19/02/2021 của Sở ...
Thông báo số 106/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở ...
Thông báo số 5880/TB-SCT ngày 28/12/2020 về việc ...
Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND ...
Thông báo số 5017/TB-SCT ngày 09/11/2020 về việc ...
Quyết định Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy ...
Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi ...
Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung ...
Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND ngày 22/5/2020 về ...
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh doanh ...
Thông báo số 1356/TB-SCT ngày 31/3/2020 về việc ...
Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn ...
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại ...
Thông báo Quyết định Bộ Công thương về bổ sung ...
Thông báo số 6342/TB-SCT ngày 24/12/2019 về việc ...
Thông báo số 5769/TB-SCT ngày 25/11/2019 về việc ...
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may