Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 93833
Số người đang xem: 559
Thông báo

Thông báo số 106/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở Công thương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

11/01/2021

Ngày 08/01/2021 của Sở Công thương ban hành thông báo số 106/TB-SCT về việc tuyển dụng viên chức năm 2020


Thông báo số 5880/TB-SCT ngày 28/12/2020 về việc chủ trương giải thể đối với các hội vi phạm quy định luật về hội

29/12/2020

Ngày 28/12/2020 Sở Công thương có thông báo số 5880/TB-SCT về việc chủ trương giải thể đối với các hội vi phạm quy định luật về hội


Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương thành phố Hà Nội

25/12/2020

Ngày 25/11/2020 UBND thành phố ban hành Quyết định số 5266/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương thành phố Hà Nội


Thông báo số 5017/TB-SCT ngày 09/11/2020 về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

10/11/2020

Ngày 09/11/2020 Sở Công thương có thông báo số 5017/TB-SCT về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020


Quyết định Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu sản xuất được

08/10/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2449/QĐ-BCT ngày 17/9/2020 về việc bổ sung Danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được đối với sản phẩm của Công ty TNHH Lee Long Việt Nam. Sở Công Thương Hà nội thông báo để các tổ chức và doanh nghiệp được biết./.


Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

28/09/2020

Văn bản số 4258/TB-SCT ngày 25/9/2020 của Sở Công Thương về việc Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020


Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được

08/07/2020

Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 1559 ngày 15/06/2020 về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuát được


Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND ngày 22/5/2020 về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và chỉ số hài long về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội

25/05/2020

Ngày 22/5/2020 UBND Thành phố ra thông cáo báo chí số 09/TC-UBND về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và chỉ số hài long về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội


Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh doanh Xăng dầu, Khí, ATTP, Giấy phép bán buôn rượu, Thuốc lá

19/05/2020

Ngày 15/5/2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1987/SCT-QLTM về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu, Khí, ATTP, Giấy phép bán buôn rượu, thuốc lá của các Doanh nghiệp thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.


Thông báo số 1356/TB-SCT ngày 31/3/2020 về việc triển khai toàn bộ các dịch vụ công mức 4

31/03/2020

Thực hiện thông báo số 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội về việc Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 02/2020. Sở Công thương tiếp tục đưa vào sử dụng chính thức 77 dịch vụ công mức 4 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Sở kể từ ngày 01/04/2020 tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn) nâng tổng số dịch vụ công mức độ 4 của Sở đang triển khai là: 121/121 (100%) dịch vụ công mức độ 4.


Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 của Sở Công Thương Hà Nội

23/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 3645/KH-SCT ngày 29/7/2019 của Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 của Sở Công Thương Hà Nội, Kế hoạch số 966/KH-SCT ngày 06/3/2020 của Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025, Sở Công Thương hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Công Thương


Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

23/03/2020

Thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn số 03/HĐTĐ-BTĐ ngày 12/3/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về việc khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 và xét tặng "Cúp Thăng Long" năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn khen thưởng khối doanh nghiệp trên lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố Hà Nội


Thông báo Quyết định Bộ Công thương về bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu sản xuất được

18/02/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 về việc bổ sung Danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được


Thông báo số 6342/TB-SCT ngày 24/12/2019 về việc triển khai 44 dịch vụ công mức 4

25/12/2019

Thực hiện văn bản của UBND Thành phố số 1313/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Sở Công thương tiếp tục đưa vào sử dụng chính thức 44 dịch vụ công mức 4 kể từ ngày 25/12/2019 tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).


Thông báo số 5769/TB-SCT ngày 25/11/2019 về việc triển khai 138 dịch vụ công mức 3

26/11/2019

Thực hiện văn bản của UBND Thành phố số 1313/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Sở Công thương tiếp tục đưa vào sử dụng chính thức 03 dịch vụ công mức 3 kể từ ngày 25/11/2019 tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn). Nâng tổng số dịch vụ công mức 3 của Sở đang triển khai chính thức là 138/139 DVC chạy hoàn toàn trên phiên bản Web.


12345678910...>>
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 106/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở ...
Thông báo số 5880/TB-SCT ngày 28/12/2020 về việc ...
Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND ...
Thông báo số 5017/TB-SCT ngày 09/11/2020 về việc ...
Quyết định Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy ...
Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi ...
Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung ...
Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND ngày 22/5/2020 về ...
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh doanh ...
Thông báo số 1356/TB-SCT ngày 31/3/2020 về việc ...
Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn ...
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại ...
Thông báo Quyết định Bộ Công thương về bổ sung ...
Thông báo số 6342/TB-SCT ngày 24/12/2019 về việc ...
Thông báo số 5769/TB-SCT ngày 25/11/2019 về việc ...
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ Hà ...
Công văn số 3088/SCT-QLTM ngày 22/6/2018 của Sở ...
Thông báo số 3199/TB-SCT ngày 29/6/2018 về việc ...
đề nghị DN đăng ký tham gia Chương trình đánh ...
Kế hoạch số 1996/KH-SCT ngày 04/5/2018 của Sở ...
Thay đổi thời gian thực hiện tiếp nhận bản công ...
Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh, lao ...
Thông báo về việc xác nhận hiệu lực Hệ thống QLCL ...
Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông thông tin ...
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam ...
Kết quả tuyển dụng vào công chức năm 2017
Mời các DN xuất khẩu lao động tham dự Hội thảo ...
Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học-công ...
Thông báo điểm thi sát hạch vào công chức năm ...
Số báo danh, phòng tổ chức sách hạch tuyển dụng ...
Văn bản số 5836/TB-SCT ngày 16/11/2017 Thông báo ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may