Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 689982
Số người đang xem: 441
Tin xuất nhập khẩu, hội nhập, thương hiệu

Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội 7 tháng đầu năm 2020

10/08/2020

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm giảm 7,6% so với cùng kỳ 2019, nhập khẩu giảm 9,2% so với cùng kỳ

1. Tình hình xuất khẩu:

 1.1. Kim ngạch: 

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8291 triệu USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Chia theo loại hình kinh tế:

- Khu vực kinh tế trong nước: đạt 5057 triệu USD, chiếm tỷ trọng 61%, giảm 3,1% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: đạt 3234 triệu USD, chiếm tỷ trọng 39%, giảm 13,8% so với cùng kỳ.

1.2. Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu:

Trong 12 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội, chỉ có 3 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2019, gồm có:

- Hàng gốm sứ: đạt 118 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,4%, tăng 9,9%;

- Gỗ và sản phẩm gỗ: đạt 293 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,5%, tăng 3,6%;

- Hàng hóa khác (trong đó có hàng hóa, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống covid-19): đạt 2659 triệu USD, chiếm tỷ trọng 32,1%, tăng 19,4%.

09 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ:

- Hàng nông sản: đạt 524 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,3%, giảm 15,6% (trong đó gạo giảm 2,1%, cà phê giảm 12,7%)

- Hàng may, dệt: đạt 1022 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,3%, giảm 14,7%;

- Giầy dép và các sản phẩm từ da: đạt 142 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,7%, giảm 8,1%;

- Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện: đạt 1226 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,8%, giảm 13,9% so với cùng kỳ;

- Xăng dầu: đạt 467 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,6%, giảm 43%;

- Máy móc thiết bị phụ tùng: đạt 883 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,7%, giảm 13,6%;

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: đạt 658 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,9%, giảm 14,4%;

- Thủy tinh và các mặt hàng từ thủy tinh: đạt 194 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, giảm 2,1%;

            - Điện thoại và linh kiện: đạt 105 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,3%, giảm 41,7%.

 

2. Tình hình nhập khẩu:

2.1. Kim ngạch:

Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 16322 triệu USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Chia theo loại hình kinh tế:

- Khu vực kinh tế trong nước: đạt 12648 triệu USD, chiếm tỷ trọng 77,5%, giảm 11,9% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: đạt 3674 triệu USD, chiếm tỷ trọng 22,5%, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

2.2. Một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu:

Trong 13 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu, chỉ có 4 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2019:

- Hàng điện gia dụng và linh kiện: đạt 361 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,6%, tăng 4,9%

- Ngô: đạt 381 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,8%, tăng 19,3%

10 nhóm hàng còn lại giảm so với cùng kỳ năm 2019:

- Máy móc thiết bị, phụ tùng: đạt 2936 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18%, giảm 14,3% so với cùng kỳ;

- Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện: đạt 1209 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,4%, giảm 19,5%

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: đạt 791 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,8%, giảm 38,3%;

- Xăng dầu: đạt 1201 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,4%, giảm 39,4%;

- Sắt thép: đạt 780 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,8%, giảm 14,3%;

- Chất dẻo: đạt 648 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4%, giảm 7,7%;

- Thức ăn gia súc: đạt 414 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,5%, giảm 16,6%;

- Vải: đạt 437 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,7%, giảm 16,6%;

- Kim loại khác: đạt 405 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,5%, giảm 21,2%

- Sản phẩm chất dẻo: đạt 355 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,2%, giảm 6,5%

- Sản phẩm hóa chất: đạt 380 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, giảm 0,9%

3. Cán cân thương mại:

       Dịch covid-19 không tác động đến xu hướng giảm nhập siêu của thành phố Hà Nội từ năm 2019 đến nay. Mức nhập siêu của thành phố Hà Nội 7 tháng năm 2020 là 8031 triệu USD, tương đương 96,8% kim ngạch xuất khẩu, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (100,3%). Các thành phần kinh tế đều nhập siêu trong 7 tháng đầu năm.

 

 


Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:
Tìm kiếm
Thông báo
Mời Doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công nghiệp chế ...
Thông báo số 1171/TB-HĐTT ngày 05/05/2021 của Hội ...
Thông báo số 1775/TB-SCT ngày 27/4/2021 của Sở ...
Thông báo số 1529/TB-SCT ngày 12/04/2021 của Sở ...
Thông báo số 1334/TB-SCT ngày 01/04/2021 của Sở ...
Thông báo số 31/TB-HĐXT ngày 25/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 18/03/2021 của Sở ...
Thông báo số 24/TB-HĐXT ngày 10/03/2021 của Hội ...
Thông báo mời DN tham gia Chương trình xúc tiến ...
Quyết định số 19/QĐ-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội ...
Thông báo số 18/TB-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 17/QĐ-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội ...
Thông báo số 16/TB-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 05/03/2021 của Sở ...
Thông báo số 694/TB-SCT ngày 19/02/2021 của Sở ...
Thông báo số 106/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở ...
Thông báo số 5880/TB-SCT ngày 28/12/2020 về việc ...
Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND ...
Thông báo số 5017/TB-SCT ngày 09/11/2020 về việc ...
Quyết định Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy ...
Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi ...
Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung ...
Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND ngày 22/5/2020 về ...
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh doanh ...
Thông báo số 1356/TB-SCT ngày 31/3/2020 về việc ...
Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn ...
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại ...
Thông báo Quyết định Bộ Công thương về bổ sung ...
Thông báo số 6342/TB-SCT ngày 24/12/2019 về việc ...
Thông báo số 5769/TB-SCT ngày 25/11/2019 về việc ...
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ Hà ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may