Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 94217
Số người đang xem: 17
Tin xuất nhập khẩu, hội nhập, thương hiệu

Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020

03/06/2020

Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2019 và kim ngạch nhập khẩu giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2019.

1. Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 5339 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Chia theo loại hình kinh tế:

- Khu vực kinh tế trong nước: đạt 2971 triệu USD, chiếm tỷ trọng 55,6%, giảm 7% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: đạt 2368 triệu USD, chiếm tỷ trọng 44,4%, giảm 10,5% so với cùng kỳ.

* Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu:

Trong 11 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội, chỉ có 4 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2019, gồm có:

- Hàng gốm sứ: đạt 82 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,5%, tăng 14,1%;

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: đạt 540 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,8%, tăng 12,3%;

- Gỗ và sản phẩm gỗ: đạt 241 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,5%, tăng 18,8%;

- Hàng hóa khác (trong đó có hàng hóa, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống covid-19): đạt 1254 triệu USD, chiếm tỷ trọng 23,5%, tăng 15,3%.

07 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ:

- Hàng nông sản: đạt 377 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,1%, giảm 17,9% (trong đó gạo giảm 27,2%, cà phê giảm 2,8%)

- Hàng may, dệt: đạt 721 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,5%, giảm 7,1%;

- Giầy dép và các sản phẩm từ da: đạt 97 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,8%, giảm 1,9%;

- Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện: đạt 850 triệu USD, chiếm tỷ trọng 15,9%, giảm 14,3% so với cùng kỳ;

- Xăng dầu: đạt 294 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,5%, giảm 54%;

- Máy móc thiết bị phụ tùng: đạt 685 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,8%, giảm 4,4%;

- Thủy tinh và các mặt hàng từ thủy tinh: đạt 124 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,3%, giảm 9,4%;

- Điện thoại và linh kiện: đạt 74 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,4%, giảm 35,3%;

2. Nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 11152 triệu USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Chia theo loại hình kinh tế:

- Khu vực kinh tế trong nước: đạt 8606 triệu USD, chiếm tỷ trọng 77,2%, giảm 16,9% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: đạt 2546 triệu USD, chiếm tỷ trọng 22,8%, tăng 0% so với cùng kỳ.

* Một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu:

Trong 13 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu, chỉ có 3 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2019:

- Hàng điện gia dụng và linh kiện: đạt 317 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,8%, tăng 7,3%

- Sản phẩm chất dẻo: đạt 280 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,5%, tăng 4,7%

- Sản phẩm hóa chất: đạt 225 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,6%, tăng 8,7%

10 nhóm hàng còn lại giảm so với cùng kỳ năm 2019:

- Máy móc thiết bị, phụ tùng: đạt 2144 triệu USD, chiếm tỷ trọng 19,2%, giảm 13,9% so với cùng kỳ;

- Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện: đạt 818 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,3%, giảm 25,2%

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: đạt 585 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,2%, giảm 28,1%;

- Xăng dầu: đạt 831 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,5%, giảm 42,1%;

- Sắt thép: đạt 611 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,5%, giảm 5,3%;

- Chất dẻo: đạt 492 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,4%, giảm 2,6%;

- Thức ăn gia súc: đạt 207 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,9%, giảm 44,2%;

- Vải: đạt 235 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,9%, giảm 15,1%;

- Kim loại khác: đạt 348 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,1%, giảm 6,5%

- Ngô: đạt 181 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,6%, giảm 42,2%

3. Cán cân thương mại:

            Mức nhập siêu của thành phố Hà Nội 5 tháng năm 2020 là 5813 triệu USD, tương đương 108,9% kim ngạch xuất khẩu, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (112,2%). Các thành phần kinh tế đều nhập siêu trong 5 tháng đầu năm.


Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 106/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở ...
Thông báo số 5880/TB-SCT ngày 28/12/2020 về việc ...
Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND ...
Thông báo số 5017/TB-SCT ngày 09/11/2020 về việc ...
Quyết định Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy ...
Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi ...
Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung ...
Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND ngày 22/5/2020 về ...
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh doanh ...
Thông báo số 1356/TB-SCT ngày 31/3/2020 về việc ...
Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn ...
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại ...
Thông báo Quyết định Bộ Công thương về bổ sung ...
Thông báo số 6342/TB-SCT ngày 24/12/2019 về việc ...
Thông báo số 5769/TB-SCT ngày 25/11/2019 về việc ...
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ Hà ...
Công văn số 3088/SCT-QLTM ngày 22/6/2018 của Sở ...
Thông báo số 3199/TB-SCT ngày 29/6/2018 về việc ...
đề nghị DN đăng ký tham gia Chương trình đánh ...
Kế hoạch số 1996/KH-SCT ngày 04/5/2018 của Sở ...
Thay đổi thời gian thực hiện tiếp nhận bản công ...
Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh, lao ...
Thông báo về việc xác nhận hiệu lực Hệ thống QLCL ...
Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông thông tin ...
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam ...
Kết quả tuyển dụng vào công chức năm 2017
Mời các DN xuất khẩu lao động tham dự Hội thảo ...
Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học-công ...
Thông báo điểm thi sát hạch vào công chức năm ...
Số báo danh, phòng tổ chức sách hạch tuyển dụng ...
Văn bản số 5836/TB-SCT ngày 16/11/2017 Thông báo ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may