Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 731353
Số người đang xem: 6
Tin xuất nhập khẩu, hội nhập, thương hiệu

Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm của thành phố Hà Nội

03/10/2019

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 12449 triệu USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2018; Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 23017 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018

1. Tình hình xuất khẩu:

1.1. Kim ngạch:

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 12449 triệu USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Chia theo loại hình kinh tế:

- Khu vực kinh tế trong nước: đạt 7422 triệu USD, chiếm tỷ trọng 59,6%, tăng 31,4% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: đạt 5027 triệu USD, chiếm tỷ trọng 40,4%, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

1.2. Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu:

Trong 11 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội, 7 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 5 nhóm hàng tăng bằng hoặc cao hơn mức chỉ tiêu kế hoạch 7,5-8%, gồm có:

- Linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi: đạt 1876 triệu USD, chiếm tỷ trọng 15,1%, tăng 5,3% so với cùng kỳ;

- Máy móc thiết bị phụ tùng: đạt 1340 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,8%, tăng 6,2%;

- Hàng may, dệt: đạt 1666 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,4%, tăng 22,3%;

- Hàng gốm sứ: đạt 142 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,1%, tăng 29,1%;

- Điện thoại và linh kiện: đạt 194 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,6%, tăng 24%;

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: đạt 1012 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,1%, tăng 26%;

- Giầy dép và các sản phẩm từ da: đạt 199 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,6%, tăng 14,4%;

04 nhóm mặt hàng giảm so với cùng kỳ:

- Gỗ và sản phẩm gỗ: đạt 358 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,9%, giảm 6,1%;

- Xăng dầu: đạt 1041 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,4%, giảm 8%;

- Hàng nông sản: đạt 790 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,3%, giảm 22,4% (trong đó gạo giảm 38,3%, cà phê giảm 12,3%);

- Thủy tinh và các mặt hàng từ thủy tinh: đạt 247 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2%, giảm 5,8%;

2. Tình hình nhập khẩu:

2.1. Kim ngạch:

Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 23017 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Chia theo loại hình kinh tế:

- Khu vực kinh tế trong nước: đạt 18371 triệu USD, chiếm tỷ trọng 79,8%, tăng 2,9% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: đạt 4646 triệu USD, chiếm tỷ trọng 20,2%, giảm 1,4% so với cùng kỳ.

2.2. Một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu:

Trong 13 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu, có 8 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm 2018:

- Máy móc thiết bị, phụ tùng: đạt 4299 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18,7%, tăng 2% so với cùng kỳ;

- Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện: đạt 1782 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,7%, tăng 15,9%

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: đạt 1626 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,1%, tăng 64%;

- Hàng điện gia dụng và linh kiện: đạt 468 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2%, tăng 18,2%

- Thức ăn gia súc: đạt 636 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,8%, tăng 1%;

- Ngô: đạt 518 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,,%, tăng 1,1%;

- Vải: đạt 648 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,8%, tăng 5,6%;

- Kim loại khác: đạt 651 triệu USD, c hiếm tỷ trọng 2,8%, tăng 9,3%

- Sản phẩm chất dẻo: đạt 498 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,2%, tăng 4,5%

- Sản phẩm hóa chất: đạt 490 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,1%, tăng 3,6%

Có 3 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm 2018:

- Xăng dầu: đạt 2653 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,5%, giảm 32%;

- Sắt thép: đạt 1165 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,1%, giảm 4,5%;

- Chất dẻo: đạt 917 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4%, giảm 2,6%;

3. Cán cân thương mại:

9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục xu hướng giảm nhập siêu của thành phố Hà Nội, do mức tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn tăng trưởng nhập khẩu. Mức nhập siêu của thành phố Hà Nội 9 tháng đầu năm 2019 là 10568 triệu USD, tương đương 84,9% kim ngạch xuất khẩu, giảm so với cùng kỳ năm 2018 (118,2%).

Đây là mức nhập siêu thấp nhất của thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua (từ năm 2011-2016 nhập siêu phổ biến ở mức 125-145%; từ năm 2017-2018 nhập siêu ở mức 115-120%, từ tháng 8/2019 mức nhập siêu đạt dưới 100% kim ngạch xuất khẩu).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 381 triệu USD, tương đương 8,2% kim ngạch nhập khẩu của thành phần kinh tế này.


Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 3418/TB-SCT ngày 28/7/2021 của Sở ...
Mời Doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công nghiệp chế ...
Thông báo số 1171/TB-HĐTT ngày 05/05/2021 của Hội ...
Thông báo số 1775/TB-SCT ngày 27/4/2021 của Sở ...
Thông báo số 1529/TB-SCT ngày 12/04/2021 của Sở ...
Thông báo số 1334/TB-SCT ngày 01/04/2021 của Sở ...
Thông báo số 31/TB-HĐXT ngày 25/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 18/03/2021 của Sở ...
Thông báo số 24/TB-HĐXT ngày 10/03/2021 của Hội ...
Thông báo mời DN tham gia Chương trình xúc tiến ...
Quyết định số 19/QĐ-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội ...
Thông báo số 18/TB-HĐXT ngày 08/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 17/QĐ-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội ...
Thông báo số 16/TB-HĐXT ngày 05/03/2021 của Hội ...
Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 05/03/2021 của Sở ...
Thông báo số 694/TB-SCT ngày 19/02/2021 của Sở ...
Thông báo số 106/TB-SCT ngày 08/01/2021 của Sở ...
Thông báo số 5880/TB-SCT ngày 28/12/2020 về việc ...
Quyết định 5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND ...
Thông báo số 5017/TB-SCT ngày 09/11/2020 về việc ...
Quyết định Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy ...
Thông báo Chỉ tiêu và tiếp nhận Phiếu đăng ký thi ...
Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung ...
Thông cáo báo chí số 09/TC-UBND ngày 22/5/2020 về ...
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh doanh ...
Thông báo số 1356/TB-SCT ngày 31/3/2020 về việc ...
Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn ...
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại ...
Thông báo Quyết định Bộ Công thương về bổ sung ...
Thông báo số 6342/TB-SCT ngày 24/12/2019 về việc ...
Thông báo số 5769/TB-SCT ngày 25/11/2019 về việc ...
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may