Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 1609242
Số người đang xem: 256
Tin xuất nhập khẩu, hội nhập, thương hiệu

Tình hình xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2018

02/11/2018

Xuất khẩu của thành phố Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng cao ở mức 20,1%.

1. Xuất khẩu:
         Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 11568 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Chia theo thành phần kinh tế:

+ Khu vực kinh tế nhà nước: ước đạt 1599 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,8%, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017;

+ Khu vực kinh tế ngoài nhà nước: ước đạt 4496 triệu USD, chiếm tỷ trọng 38,9%, tăng 35,1% so với cùng kỳ;

+ Khu vực FDI: ước đạt 5473 triệu USD, chiếm tỷ trọng 47,3%, tăng 11,5% so với cùng kỳ

Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu:

Có 8 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội đều tăng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 6 mặt hàng tăng cao hơn mức chỉ tiêu kế hoạch 7,5-8%, gồm có:

- Linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi: ước đạt 1491 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,9%, tăng 8,9% so với cùng kỳ;

- Hàng nông sản: ước đạt 1193 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,3%, tăng 42,4%;

- Hàng may, dệt: ước đạt 1552 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,4%, tăng 20,1%;

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: ước đạt 900 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,8%, tăng 14,2%

- Xăng dầu tạm nhập, tái xuất: ước đạt 864 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,5%, tăng 66,2%;

- Hàng điện tử: ước đạt 454 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,9%, tăng 13,8%;

- Giầy dép và các sản phẩm từ da: ước đạt 188 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,6%, tăng 0,5%;

- Hàng thủ công mỹ nghệ: ước đạt 163 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,4%, tăng 6,4%.

* Các mặt hàng giảm so với cùng kỳ:

- Máy móc thiết bị phụ tùng: ước đạt 1357 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,7%, giảm 6,4%;

- Thủy tinh và các mặt hàng từ thủy tinh: ước đạt 292 triệu USD, chiểm tỷ trọng 2,5%, giảm 1,1%

Đánh giá chung:

* Tháng 10/2018 là tháng thứ 3 liên tiếp, mức tăng trưởng xuất khẩu của thành phố Hà Nội cao hơn mức tăng xuất khẩu của cả nước (20,1% so với 14,2%). Xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 do những nguyên nhân sau:

- Cả 3 khối doanh nghiệp đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ (khối nhà nước tăng 14,7%, khối ngoài nhà nước tăng 35,1%, khối đầu tư nước ngoài tăng 11,5%).

- Các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản (là những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội, chiếm 73% tổng kim ngạch xuất khẩu) đều tiếp tục phát triển, duy trì sức mua. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có ảnh hưởng đáng kể tới kết quả hoạt động thương mại của Thành phố.

- Thị trường tiền tệ được điều chỉnh tăng tương đối nhanh, có tác động kích thích hoạt động xuất nhập khẩu (tỷ giá USD với VNĐ được điều chỉnh tăng gần 3% so với cuối năm 2017)

- Một số mặt hàng tăng mạnh:

+ Trong nhóm hàng nông sản (chiếm tỷ trọng 10,3%), mặt hàng gạo tăng mạnh trong nhiều năm qua (hơn 2 lần) do các doanh nghiệp chú trọng hơn tới mặt hàng gạo có phẩm cấp cao, giá gạo xuất khẩu tăng bình quân 15%, nâng tổng kim ngạch hàng nông sản tăng rất cao (42,4%).

+ Nhóm hàng xăng dầu tăng ở mức 66,2% do giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh (gần 40%, đạt mức tăng cao nhất trong 4 năm qua)

- Các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, không phụ thuộc nhiều vào các nhóm hàng xuất khẩu truyền thống: Trong khi phần lớn nhóm hàng truyền thống có mức tăng trên dưới 10% thì nhóm hàng khác (chiếm tỷ trọng 26,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu) tăng 32,9% so với cùng kỳ.

* Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu giữa các thành phần kinh tế tiếp tục xu hướng giảm tỷ trọng của các doanh nghiệp nhà nước và tăng tỷ trọng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước (năm 2014 chiếm dưới 20%, năm 2015 và 2016 chiếm 25%, năm 2017 chiếm 31%, từ đầu năm 2018 chiếm trên 35%). Thành phần kinh tế ngoài nhà nước tiếp tục có mức tăng trưởng cao nhất trong các thành phần kinh tế (35,1%) và đạt tới mức tỷ trọng 38,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn, có tác động nâng cao mức tăng trưởng chung của toàn thành phố.

         * Tuy vẫn tăng cao so với cùng kỳ, xuất khẩu của thành phố bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Sau 2 tháng tăng tất cả các nhóm hàng chủ yếu và đều tăng ở mức cao, một số mặt hàng xuất khẩu giảm hoặc tăng rất thấp  (máy móc thiết bị phụ tùng giảm 6,4%, thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh giảm 1,1%, giày dép chỉ tăng 0,5%).
          2. Nhập khẩu:
          

Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 25227 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017

          Chia theo thành phần kinh tế:

- Khu vực kinh tế nhà nước: ước đạt 10920 triệu USD, chiếm tỷ trọng 43,3%, giảm 0,3% so với cùng kỳ;

- Khu vực kinh tế ngoài nhà nước: ước đạt 8837 triệu USD, chiếm 35%, tăng 20,5% so với cùng kỳ;

- Khu vực FDI: ước đạt 5470 triệu USD, chiếm 21,7%, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Máy móc thiết bị, phụ tùng: ước đạt  7377 triệu USD, chiếm tỷ trọng 29,2%, tăng 24,1%.

- Vật tư, nguyên liệu: ước đạt 10655 triệu USD, chiếm tỷ trọng 42,2%, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó, chất dẻo tăng 22,8%, hóa chất tăng 22,7%, sắt thép tăng 7,5%, phân bón giảm 18,6%, xăng dầu tăng 26,3%).

Cơ cấu các nhóm hàng nhập khẩu có chuyển biến tích cực từ đầu năm: nhóm hàng tiêu dùng có xu hướng giảm (2 tháng chiếm tỷ trọng 42,7%, 5 tháng chiếm 37,6% và 10 tháng chiếm 28,5%) trong khi nhóm hàng phục vụ sản xuất (gồm máy móc thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên liệu) có xu hướng tăng (2 tháng đầu năm chiếm 57,3%, 5 tháng đầu năm chiếm 62,4% và 10 tháng đầu năm chiếm 71,5%). Tháng 10 năm 2018 là tháng thứ 2 liên tiếp sau nhiều năm, tỷ trọng nhóm hàng phục vụ sản xuất vượt mức 70% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của thành phố.

3. Cán cân thương mại:

Do xuất khẩu luôn có mức tăng trưởng cao hơn nhập khẩu từ đầu năm, hoạt động ngoại thương của thành phố tiếp tục xu hướng giảm nhập siêu so với cùng kỳ năm  trước. Mức nhập siêu của thành phố Hà Nội 10 tháng đầu năm 2018 là 13659 triệu USD, tương đương 118% kim ngạch xuất khẩu, giảm so với cùng kỳ năm 2017 (143,8%). Trong 3 thành phần kinh tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần duy nhất xuất siêu với giá trị 3 triệu USD, tương đương 0,1% giá trị nhập khẩu của khối doanh nghiệp này.


Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ Hà ...
Công văn số 3088/SCT-QLTM ngày 22/6/2018 của Sở ...
Thông báo số 3199/TB-SCT ngày 29/6/2018 về việc ...
đề nghị DN đăng ký tham gia Chương trình đánh ...
Kế hoạch số 1996/KH-SCT ngày 04/5/2018 của Sở ...
Thay đổi thời gian thực hiện tiếp nhận bản công ...
Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh, lao ...
Thông báo về việc xác nhận hiệu lực Hệ thống QLCL ...
Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông thông tin ...
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam ...
Kết quả tuyển dụng vào công chức năm 2017
Mời các DN xuất khẩu lao động tham dự Hội thảo ...
Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học-công ...
Thông báo điểm thi sát hạch vào công chức năm ...
Số báo danh, phòng tổ chức sách hạch tuyển dụng ...
Văn bản số 5836/TB-SCT ngày 16/11/2017 Thông báo ...
Lịch thông báo Tuyển dụng và danh sách người chưa ...
Về việc thực hiện cấp phép, quản lý sản xuất, ...
Về thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho ...
Thông báo Tuyển dụng
Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ ...
Thông báo mời tham gia chương trình Hàng VN được ...
Thông báo: Về việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung ...
Thông báo số 3816/TB-SCT ngày 31/7/2017 của Sở ...
Quyết định số 50/QĐ-BTC ngày 13/7/2017 của Ban tổ ...
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ...
Thông báo mời tham gia Chương trình đánh giá xếp ...
Thông báo thay đổi tên miền Sở Công thương Hà Nội
Công văn số 2786 / SCT-QLCN ngày 07/6/2017 về ...
Công văn số 2197/SCT-QLTM ngày 10/5/2017 của Sở ...
Công văn 2072/SCT-QLTM ngày 04/05/2017 của Sở ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may